KOULUTUS

 • laillistettu puheterapeutti, FM (Helsingin yliopisto 1997)
 • Puheopin tutkinto (Helsingin yliopisto 1997)
 • Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus (Työterveyslaitos, Helsinki 2004)
 • lyhyempiä täydennyskoulutuksia vuosittain, puhe- ja ääniterapiaan liittyen
 • lauluopintoja

TYÖKOKEMUKSENI  PUHETERAPEUTTINA

 • Terveyskeskus, Mäntsälä 1992-1995
 • Suomen Puheopisto, Helsinki 1995-2001
 • itsenäisenä ammatinharjoittajana puheterapia- ja äänikoulutustehtävissä 2001-

ERITYISOSAAMINEN JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

 • lasten viivästynyt puheen ja kielen kehitys sekä kielelliset erityisvaikeudet
 • dyspraksia
 • luki-vaikeudet
 • artikulaatiovirheet
 • ääniongelmat