Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Puheterapiassa ehkäistään, lievennetään tai poistetaan kommunikaation ongelmia. Näin parannetaan asiakkaan toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä, opinnoissa ja työssä. Asiakkaiksi sopivat kaikki vauvasta vaariin.

Puheterapiaan hakeudutaan yleensä neuvolan, terveyskeskuksen, erikoissairaanhoidon palvelujen (esim. HUS) tai työterveyshuollon kautta. Kunnalliseen tai yksityiseen puheterapeuttiin voi myös suoraan olla yhteydessä.

Puheterapiaan kannattaa hakeutua esimerkiksi silloin kun

  • puhe kehittyy hitaasti
  • puheen ymmärtämisessä ja/tai tuottamisessa on vaikeuksia
  • äänteitä puuttuu tai korvautuu toisilla
  • sanat eivät jää mieleen tai unohtuvat helposti
  • puhetta tukevien ja korvaavien keinojen (esim. tukiviittomat, kommunikaatiokansiot) käytössä  tarvitaan ohjausta
  • ääni väsyy tai oireilee muuten (käheys, narina, vuotoisuus, puristeisuus jne.) ja tuntuu riittämättömältä esim. työn vaatimuksiin nähden